piątek, 19.04.2024  03:52:25

PORTAL AUKCJI PUBLICZNYCH

Witaj w Portalu Aukcji Publicznych

Portal umożliwia przeprowadzanie aukcji elektronicznych jako sposobu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w ramach trybu przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem, w celu wybrania najkorzystniejszej oferty.

Działa w oparciu o zapisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych. Dostępny jest w wersji polskiej, a stosowane pojęcia oraz określenia są zgodne z językiem polskiego prawa zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

Portal zapewnia wykonawcom możliwość wprowadzania za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, niezbędnych danych do złożenia korzystniejszego postąpienia w toku aukcji elektronicznej, a zamawiającemu bieżący podgląd przebiegu aukcji oraz wszystkich złożonych ofert.

 

Aktualności

Informacje o RODO

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów.

Przerwa technologiczna w dn. 20.04.2024 od godziny 14:00 do 21.04.2024 do godziny 01:00.

W związku z przeprowadzaniem prac technicznych na środowisku PGG S.A. informujemy, że Portal będzie niedostępny w sobotę (20.04.2024) od godziny 14:00 do niedzieli (21.04.2024) do godziny 01:00. 

• Aukcje Publiczne 1.6.0.14 • © 2024 COIG S.A.Polityka prywatności